หง้ายหน้าผ่อหาเวียงป้อ

เทศบาลตำบลเวียงสาร่วมกับกลุ่มฮักเมืองเีวียงสา จัดงาน “หง้ายหน้าผ่อหาเวียงป้อ” วันศุำกร์ที่ 27 กันยายน 2556 ณ เทศบาลเวียงสา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA